Now Playing Tracks

set7~ Harry Potter and the Order of the Phoenix~ check~ done~ ♥

vài lời: 
_hứng thú đã đánh át dự định :”>…vì dự định set7 k phải nội dung này…
_ban: là khi Hội Phượng Hoàng xuất hiện tại Sở Pháp thuật đi cứu Harry và các bạn khỏi Tử thần thực tử…
_ava: hình ảnh tình trạng vị trí của tên Sirius trên Thảm phả hệ của nhà Black…đã bị thiêu hủy phần có khuôn mặt bởi vì k xứng đáng đứng trong gia tộc Black…nhg mình để vs 1 ý nghĩa khác của riêng mình…Sirius Black…đã k còn…

We make Tumblr themes